← Timeline
Avatar
Alexsander Filipenko

קלקיליה ליל שבת:

עשרות רבות של חמושים מגדודי חללי אל- אקצא (פת"ח) יצאו לרחובות בתגובה להעלבת הנהגת הפת"ח שהגיעו למחנה ג'נין וסולקו ע"י הג'יהאד האסלאמי.

בנוסף להפגנת הכוח, הכריזו המחבלים החמושים כי הם מצטרפים למחבלים מהחמאס והג'יהאד בפיגועים נגד ישראל.
עד עכשיו רוב המחבלים בפיגועים היו מחבלי חמאס והג'יהאד האיסלמי, כעת גם מחבלי הפת"ח (הם שולטים בקלקיליה) מצטרפים לשאר אירגוני הטרור.

...

כמו כן הפס"ד בקלקיליה בצד המערבי סמוך לכביש 6, צה''ל מגיב באלפ"ה.

חדשות 55 בטלגרם ©

To react or comment  View in Web Client
Comments (3)
Avatar

Очень интересно, но что такое הפס"ד и אלפ"ה?

Avatar
Avatar

בהצלחה לכל צד.

😀1
To react or comment  View in Web Client